Gårde i Bahl

De fleste historier fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Gårdnavn og Adresse Matr. nr.
Skovly, Ballevej 16 nr. 1a
Havebækgård, Ballevej 10 nr. 2
Marbogård, Balledammen 5 nr. 3
Danehøjgård, Balledammen 3 nr. 4a
Aagaard, Ballevej 25 Matr. 10

Af gårde fra laCours Danske Gårde kan nævnes:

Havebækgård, Bahl, Matr. nr. 2 Bahl

Ejere:
Ole Jensen til nevø
Jens Rasmussen til svigersønnen
Ejers Lars Nielsen overtog gården i 1898
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258

Marbogård, Bahl, Matr. nr. 3 af Bahl

Ejere:
Rasmus Pedersen til sønnen
Peder Rasmussen til sønnen
Jens P. Rasmussen Overtog gården i 1890
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258

Damehøjgård, Bahl, Matr. nr. 4 a m.fl. af Bahl

Ejere:
Christen Nielsen til svigersønnen
Jens Rasmussen der overtog gården i 1903
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258

 

Teglgård, Bahl, Matr. nr. 6 a m.fl. af Bahl

Ejere:
Rasmus Pedersen til sønnen
Chr. Rasmussen, som sælger til
Godsejer Lassen, overtog gården i 1912
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258-59

 

J. Johansens gård, Bahl, Matr. nr. 9a af Bahl

Ejere:
Jørgen Johansen overtog gården i 1865.
Var arvefæstegård under Høvdingsgård
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1259