Gårde i Bahl

De fleste historier er fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vi på arkivet gerne høre om det.

Gårdnavn og Adresse Matr. nr.
Skovly, Ballevej 16 nr. 1a
Havebækgård, Ballevej 10 nr. 2
Marbogård, Balledammen 5 nr. 3
Danehøjgård, Balledammen 3 nr. 4a
Balle Strandvej 11 nr. 5a
Sageby Mølle, Sagebyvej 16 i Balle nr. 5d
Balle Strandvej 18 nr. 5h
Ballegård, Kalvehavevej 32 nr. 6a
Hjemstedet for Ballegård, Balledammen 1 b nr. 6b
Mosegård, Hestehavevej 6 nr. 6c
Engkærgård, Kalvehavevej 41 nr. 7a.
Teglgård, Teglgårdsvej 1 nr. 8 a
Ballevej 12 nr. 9a
Aagaard, Ballevej 25 nr. 10