Foreninger Kalvehave

Kalvehave Vindmøllelaug I/S
Kalvehave østre sogns samlingshus
Spareforeningeningen “Julens Glæde
Kalvehave Østre Sogns Husmandsforening
Kalvehave Vestre Sogns Husmandsforening
Kalvehave Alders og Invalideforening
Kallehave Sogns Sygeforening
Kalvehave Spejdere
Kalvehave Idrætsforening

Vi mangler infirmationer om nogle af disse foreninger, men også om andre foreninger,
har du nogle oplysninger, papirer, fotos og lignende vil vi gerne høre nærmere.