Kærgård, Tågebyvej 5

Kærgård ligger på adressen Tågebyvej 5,  Mern og har Matr. nr. 2

Beboere:
Hans Olsen – omkring 1719
Ole Hansen – omkring 1739
Jens Hansen
Lars Hansen fæstede gården 30 december 1854 iflg. Oremandsgårds jordebog.
Sønnen Hans Larsen overtog gården i 1891 og frikøbte den fra arvefæste under Oremandsgård. Det nuværende stuehus er opført i 1891. Senere byggede han huset Nøddely, Tågeby, (Tågebyvej 6) Kærgårds jord – som blev hans aftægtsbolig
Han var vistnok den første formand omkring 1899 for Mern Mejeri .

Lars Peter Larsen
Hans Henning Larsen

t.v. Kultegningen af det gamle Stuehus er tegnet af Hans Larsens bror Karetmager Jens Larsen omkring 1890.

Kilde: Aneopslag