Gårde i Stensby

De fleste historier fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Stensbygård Matr. 1 a, Vrangsgårde
Skovbækgård Matr. nr. 9 a
Morten Koch’s gård, Stensbyvej Matr. nr. 19 a
Af andre gårde kan nævnes:

Bremsegård, Matr. nr. 4 a Stensby

Ejere:
Morten Nielsen Brems (Slægten har haft gården i mange år.
Lars P. Petersen overtog gården i 1895
Kilde:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1257

H. C. Rasmussens gård, Matr. 14 a m.fl. Stensby

Ejere:
Rasmus Nielsen til dattersønnen
Hans Chr. Rasmussen overtog gården i 1912
Kilde:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1257-58

Fogedgård, Matr. nr. 2 af Vestenbæk

Ejere:
Lars Hansen købte til arvefæste af Stensbygård, solgt til søstersønnen
Lars Hansen overtog gården i 1874. Hans søn
L. P. Hansen er medhjælper på gården.
Kilde:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1259

Pilevej 18

Præstø Amt,  Udgivet af bogforlaget “Dana”, 1947

Skovbogård
Dammegård
Georg Gertsen
Engbjerggård
Høgsgård, matr. nr. 5 a
Frede Nielsen, Stensby Mark
Chr. Nielsen
Kirkebjerggård
Hans Peder Rasmussen