Tingbakkegård

Tingbakkegård 1949
Danmark set fra luften

Gården ligger på Pilevej 13 og har matr.nr. 6a i Stensby

I 1688-matriklen var det gård 4 til 1805. I 1686 var det gård 3.

 

 

Fæstere:

1680 – 1712: Hans Jepsen Brems gift med Johanne Hansdatter død 1712,
82 år
1712 – 1725: Niels Larsen Foged gift med enken Johanne Hansdatter
1725 – 1751: Ole Hansen Brems, Hans Jepsens søn gift med Sidsel Hansdatter
1751 – 1761: Hans Olsen Brems, søn, gift i 1752 med Margrethe Larsdatter og i 1758 med Maren Espensdatter 
1762 – 1774: Jens Rasmussen gift med Ellen Pedersdatter. Han døde i 1774
1774 – 1825: Peder Mortensen gifter sig med enken Ellen Pedersdatter og i 17xx med Maren Jeppesen

Ejere:

1805 – 1825: Peder Mortensen købte gården til selveje
1825 – 1851: Morten Pedersen, søn gift med Kirsten Hansdatter
1851 – 1864: Anders Geertsen, fra Mosevang, gift med Karen Hansdatter 
1864 –          : (Geert Pedersen)
1864 – 1894: Jens Pedersen gift med datteren Karen Marie Andersdatter
1894 – 1911: Anders Pedersen, søn gift med Maren Kirstine Hansen
1911 – 1930: Maren Kirstine nu Pedersen, enke, gårdejerske
1930 – 1940: Jens Pedersen, søn var bestyrer før han blev gårdejer
1940 – 1996: Erik Hanquist Petersen gift med Gudrun Rasmussen fra Nylukkegård. Nyt stuehus på Pilevej 13.
1996 – 2009: Vagn Hanquist Petersen
2009 – 2011: Boet efter Vagn Hanquist Petersen
2011 –          : Rikke T. og Casper Dan Hansen

Lejere:

2009 – 2014: J. Pedersen
2016 –          : T. Olsen