Kindvig skole

Kindvig gl. skole ca. 1955

Kindvig gl. skole set fra Kindvigvej, hele fronten dækket af vinblade. ca. 1954.

 

 

 

 

Kindvig nye skole er opført i 1905 og blev nedlagt efter 1954, da Mern skole blev bygget.
Bygget i røde mursten med skiftertag. Der er to skolestuer med egen forstue og opholdsrum. Desuden bolig til lærer og lærerinde. Lærerinde bor på kvisten, Lærer har 3 værelser i stuen.
Tømrermester H. P. Jensen, Mern, har udarbejdet bygningsplanene og lavet tegningen.
Håndværkere:
Murermester Th. L. Andersen, Mern og Maler J. Jensen, Mern, Snedkermester Larsen, Viemose, Blikkeslager Kragh, Præstø.
Tilsynskundig: Snedkermester Rasmussen, Mern.
Marie Myrup er den nye Lærerinde i 1905.

Ved indvielsen talte Sognerådsformand og Gårdmand Hans Hansen, Tågeby, Pastor Spang, Provst Repsdorph, Smed Kristoffer Jensen, Sageby, Lærer Dieckmann.