Arrangementer 2016

Søndag d. 3. april. marts 2016
Årsmøde
Beretning v. Poul H. Sørensen
Regnskab 2015 v. Holger Fugl Jakobsen
Budget 2016 v. Holger Fugl Jakobsen
Orientering v. arkivleder Geert A. Nielsen
Foredrag v. Svend Aage Kristensen, Bogø. Han vil bl.a. fortælle om åledrivkvasen Karen og der vil blive vist et par korte videofilm.

Søndag d. 22 maj 2016
Byvandring og billedfremvisning ved Kalvehave Færgegård.
Efter at have gået rundt i orådet og fået fortalt om huse og beboere går turen til Viemsoe forsamlingshus, hvor vi kigger på billeder.

Søndag d. 19 juni 2019
Udflugt til Sorø Akademi, hvor Kristian Jacobsen, (søn af vores tidligere arkivleder Inger Jacobsen), vil fortælle om akadamiet og vise os rundt. Turen går via Næstved og Tystrup-Bavelse søerne derop. Derfter kører vi til sjælandfs eneste rundkirke i Bjernede. der er tid til frokost og kaffe undervejs.

Søndag d. 13. november 2016
Arkivernes dag
Emne: Sport og idrt i Langebæk kommune genem tiderne.
Vekomst ved Formand Poul Sørensen
Formand Malene Hansen vil fortælle om idrætten i Mern – MUIF
Jens Rasmussen vil fotælle om Øster Egesborg håndbolds guldaldertid og turn til Afrika
Kaffepause
Kalvehave GYmnastil og idrætsforeningen ved Anna Hansen
Stensved Idrætsforening v. Henrik Børsting