Persondatalovgivningen

I forbindelse med databehandling skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere om dine rettigheder i den forbindelse.

Vores behandling af personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesloven.

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert i arkivet.

Du har ret til at anmode om indsigt i registrerede oplysninger, ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet til behandling af oplysningerne, kan til enhver tid trækkes tilbage.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv