Vindhøj (tidl. Skrædergaarden)

Vindhøj 1936-39

Den ligger på Stensbyvej 35 og har matr. nr. 3a.

I 1688-matriklen var det gård 23 (i 1686 gård 22)

Vindhøj 1951

Fæstere :
1686 : Oluf Brems
1688 : Hans Rasmussen
1697 – 1721 : Niels Stage
1721 – 1734 : Bertel Mortensen. Først husmand i Langebæk, gift med Maren Jeppesdatter
1734 – 1736 : Anders Hansen, gift med datteren Birgitte Bertelsdatter
1736 – 1771 : Jørgen Larsen (Løber), ægter enken Birgitte Bertelsdatter
1771 – 1795 : Johan Hemmingsen gift med Ellen Jørgensdatter
1795 – (1814) : Jeppe Jørgensen fra Ørslev,
gift med Elisabeth Johansdatter
Ejere:
1806 – 1814 : Jeppe Jørgensen købte gården for 900 rd. Han døde i 1814
1814 – 1824 : Enken Elisabeth Johansdatter
1826 – 1836 : Jørgen Jeppesen, gift med Maren Geertsdatter
1837 – 1854 : Fritz Andersen fra Ørslev
gift med enken Maren Geertsdatter
1854 – 1859 : Enken Maren Geertsdatter
1859 – 1878 : Geert Jørgensen søn, gift med Kirsten Andersen
1878 – 1908 : Jeppe Johansen gift med Dorthea Fritzdatter ( hun havde først været gift med husmand Geert Pedersen, hun blev enke som 24-årig. Jeppe overtog stedet og 3 år senere Vindhøj)
1909 – 1945 : Karl Johansen  gift med Jensine Kirchheiner
1945 – 1970 : Bruno Johansen gift med Lilly fra Dyrlev

f 2000 –e 2012:

1979 Stanek m.fl.  
1984 Mulbjerg og Christensen  
1987 Meier og Andersen  
1989 Månson  
f 2000 –e 2012: Flemming Bossing  
2019 Grundejerforeningen Vindhøj  
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Vindhøj (tidl. Skrædergaarden)

Bremsgaard

Bremsgården 1936-38 fra Danmark set fra luften

Den ligger på Stensbyvej 29 og har matr. nr. 4 a. I 1688-matriklen var den gård 21 (gård 20 i 1886)

Fæstere :
1688 Knud Olufsen
1700 – 1730 : Peder Hansen Brems
1730 – 1736 : Peder Pedersen gift med Sidsel Hemmingsdatter
1736 – 1767 : Jens Christoffersen gift med Sidsel Hemmingsdatter og Ellen Pedersdatter
1767 – 1795 : Rasmus Mortensen gift med enken Ellen Pedersdatter
1795 – (1816) : Morten Geertsen gift med datteren Anne Rasmusdatter
Ejere :
1806 køber Morten Geertsen den til selveje.
1816 – 1848 : Niels Jacobsen fra Ugledige Kro gift m. enken Anne Rasmusdatter og Karen Christoffersdatter
1848 – 1895 : Morten Nielsen gift med Catrine Olsdatter
1895 – 1920 : Lars Peder Pedersen, gift med Rasmine
1920 – 1950 : H.P. Petersen
1956: Sv. Chr. Olsen
1960: Richardt Nielsen
19xx – 1985 : Leif Jørgensen Lejer: Laier
1985 – 1993 : Erik Lund
1993 – 2016 :
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Bremsgaard

Kirkebjerggård

Kirkebjerggård 1936-38 fra Danmark set fra oven

Den ligger på Skovstræde 25 og har matr. nr.2 b.

Matrikel nr. 2 blev o. 1875 delt i 2 parceller. Den største, 2 b. kom til at ligge over for Stensby Kirke, der blev bygget lidt senere.

 

Kirkebjerggård 1959 fra Danmark set fra oven

Ejere:
1878 – 1896 : Jens Rasmussen, gift med Anne Marie Olsen
1896 – 1899 : enken Anne Marie Rasmussen født Olsen
1900 – 1920 : Rasmus V. Rasmussen, søn, gift med Augusta
1925 – 1930 : H. P. Rasmussen
1942 : Viggo Petersen
1952 – 1962 : Leo Petersen
1964 – 1969 : Egon Hansen gift med Grethe Hansen
1970 – 1995 : Leif Jørgensen. Svigerfaderen Ejnar Larsen var forpagter i 1970 
1995 : Ejner Nordam Plantede A/S Nyskov fredsskov på det meste af jorden
1998 – 2003 : Valter Zvergius
2006 : C. Olsen

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kirkebjerggård

Stensbyvej 43, Stensby

Matr. nr. 2 a i Stensby

Selmas gård 1959 fra Danmark set fra luften

Gården ligger på Stensbyvej 43. I 1688 var det gård nr. 26.

Fæstere :
1666 – 1701 :  Knud Sørensen død 1701
1702 – 1726 : Anders Madsen Bødker død i 1732. gift med Kirsten Bentsdatter
1726 – 1758 : Niels Andersen Bødker søn, gift med Maren Pedersdatter
1758 – 1771 : Hans Nielsen Bødker, søn
1771 – 1807 : Lars Olsen Krog gift med Maren Davidsdatter
Ejere:
1807: Lars Jensen Krog køber den til selveje.
1807 – 1846 : Lars Jensen Krog gift med datteren Anne Marie Larsdatter
1846 – 1878 : David Larsen gift med Ellen Jørgensdatter fra Vindhøj
1878 – 1883 : Enken Ellen Jørgensdatter
o.1880 : Matr. nr. 2b skilles ud til en selvstændig gård med 2/3 af jorden og kaldes Kirkebjerggård
1883 – 1898 : Lars Jørgen Davidsen, søn
1898 – 1900 : Jens Mortensen
1900 – 1942 : Niels Nielsen ift med Hanne Nielsen født Hansen
1942 Enken Hanne Nielsen Sønnen Johannes Nielsen bestyrer/medejer fra 1939
1942 – 1973 : Johannes Nielsen
1973 – : Hanne Selma Nielsen købte den og har haft gartneri alle årene.
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Stensbyvej 43, Stensby

Krogsvang

Den ligger på Stensbyvej 33. Den havde matr. nr. 13 a. I 1688-matriklen var det gård 22.

Fæstere:

f. 1686: Jens Nielsen og Peder Fugl (Piil)
1686 – 1704 : Mikkel Simonsen
1705 – 1712 : Niels Hansen Skræder og Christen Jensen
1712 – 1727 : Niels Hansen Skræder gift med Maren Laursdatter
1727 – 1771 : Lars Nielsen Skræder, søn, gift med Kirsten Andersdatter
1771 – 1808 : Ole Jacobsen gift med Lars Nielsens datter, Hanne Larsen og1795 med Anne Hemmingsd.
Ejere:
1808 : køber Ole Jacobsens søn, Jacob Olsen gården til selveje.
1808 – 1855 :

 

Jacob Olsen, gift med Maren Hansdatter fra Langebæk og i 1825 m. Maren Hansdatter fra Kalveh.
Fra denne gård udvandrer Zobelfamilien til USA 
1855 – Lars Jensen Krog. Sælger 10 tdr.land til Rasmus Nielsen på 14 a.
1884 – 1931 : Anders Rasmussen Krog gift med Ulrikke Marie Jacobsen
1931 – o. 1948: Jens Andersen gift med Ingeborg Kirstine Meta Andersen
1950 – 1960 : Viggo Nielsen/ Erik Krog Andersen
1976 – 1987 : Erik Krog Andersen
1992 K. K. Olsen
1996 – 2002 : Susie Olsen
2013 A Hansen
Den gamle gård rives ned og der bygges et nyt hus.
 

 

 

Rediger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Krogsvang

Stensby Linie 2, Stensby

Stensby Linie 2, Stensby

Stensby Linie 2, Stensby

Alfred, Dagmar og Hanne Larsen 1945-46

Alfred, Dagny og Hanne Larsen 1945-46

 

 

 

 

 

 

 

 

Stensby Linie nr. 2 har Matr. nr. 14 a og 13 c i Stensby

Det var gård 28. Den har oprindelig ligget på Stensbyvej 47 til o. 1880.

Fæstere:
1673 : Niels Jensen Væver
1688: Pernille salig Niels Vævers tilforn Anders Laursen
1707 – 1724 : Niels Jensen, gift m. Anna Cathrine Pedersdatter, død 1724 : 4-længet gård på 60 fag, god tilstand
1724 – 1727 : Jørgen Bendtsen. Frakendt ved dom
1727 – 1731 : Jørgen Pedersen fæster ½ af gården
1731 – 1736 : Anders Olufsen

Niels Madsen

fæster Jørgen P.s ½- part
fæster den anden ½-part
1736 – 1751 : Niels Madsen fæster hele gården
1751 – 1752 : Lars Jensen fæster en ½ næsten øde gård (28x). Frasættes ved dom 21/9
1752 – 1757 : Lars Andersen fæster 28x
1753 – 1757 : Hans Rasmussen Keis fæster den anden halvgård,28 y efter Niels Madsens enke
1757 – : Ole Pedersen,

Christen Hansen,

Snesere fæster 28y efter Lars Andersen

Tjørnehoved fæster 28x

1784 – 1799 : Niels Madsen gift med Ane Thomasdatter fæster en af halvgårdene og den nedlægges
1784 – (1840): Ole Jeppesen Købmand gift med Kirstine Hansdatter i 84 og Bodil Hansdatter i 86
Ejere:
1807: Ole Jeppesen Købmand købte den til selveje, gift med Bodil Hansdatter
1841 – 1895 : Rasmus Nielsen Købmand gift med Anne Marie Olsdatter (Ole Købmands barnebarn). ’ 1855 køber Rasmus Nielsen 10 tdr. land af Krogsgård ( matr. nr. 13 c)
1898 – 1917 : H. C. Rasmussen gift med Karen Kristine Petersen. ½ af jorden sælges til Stensbygård

 

1921 : Jakob Olsen gift med Karoline Olsen
1926 – 1939 : Hans P. Larsen gift med Karen L.
1939 – 1976 : Niels Alfred Larsen gift med Dagny
1976 – 1999 : Hans E. Larsen  
1999 – : Lisbeth Linde og Ole Nyeland  

 

 

Rediger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Stensby Linie 2, Stensby

Brusgård, Stensby

Den ligger på Stensbyvej 11 og har matr. Nr. 11. I 1688-matriklen var det gård 11 (1686 gård 10)

I 1700-tallet var det Brems- familien der havde den. I 1800-tallet var det Bruun-familien. Var det det, der blev sat sammen til navnet Brusgård? Der var mejeri på gården fra 1849 – 1891, hvor Stensved Mejeri i Skovstræde blev bygget.

Fæstere :
1688 : Hans Nielsen
f.1710 – 1720 : Hans Pedersen Brems
1720 – 1759 : Ole Hansen Brems søn, 1729 trolovet med Zidsel Hansdatter
1759 – 1794 : Hans Olsen Brems søn, gift med Maren Espensdatter. Hans død 1805.
1794 – (1812) : Jeppe Jensen gift med datteren Sidse Kirstine Hansdatter i 1794 

*gift med Anne Lisbeth Nielsdatter fra Langebæk i 1812

1806 : Køber Jeppe Jensen den til selveje men døde i 1812
1812 – 1842 : Anders Knudsen gifter sig til gården med Anne Lisbeth Nielsdatter
1842 – 1849 : Niels Jansen
1849 – 1855 : Jacob Bruun (hollænderiforpagter) (=mejeriforpagtning)
1855 – 1879 : August Bruun søn. Død 1877. Hans søn, Christian Bruun, var mejerist i 1890. Enke Anne Marie Bruun født Pedersen
1879 – 1909 : Anders Pedersen Gift m. enken + Mette Kirstine Hansen. Der var mejeri fra 1849 – 1891. Anders P. var på aftægt endnu i 1921. I 1890 var der 2 mejerister og 1 mejerske på gården.
1909 – 1948 : Christian Nielsen gift med Hansine Nielsen
1948 – 1962 : Hansine Nielsen enke
1962 – 1991 : Kirsten Nielsen (datter) og svigersøn Erik Olsen
1991 – : Erling Christensen m. H. og B. Lundorff som lejere

 

 

Rediger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Brusgård, Stensby

Stensby Mark (13), Stensved

Stensby Mark 13 – fra Danmark set fra oven

Gården har matr. nr. 20 a og ligger på Stensby Mark 13. I 1688 var det gård 18 Før 1686 gård 17. Hjemstedet før udflytning i 1804.

Fæstere :
1666 – 1686 : Rasmus Hansen (og Oluf Pedersen)
1686 – 1720 : Oluf Larsen Tækkemand gift med Maren Nielsdatter (død 1697) (Tækkemand er hans navn!)
1720 – 1742 : Rasmus Jensen
1742 – 1768 : Jens Rasmussen Tækkemand, søn, død 1768, gift med Margrethe Hansdatter
1768 – 1800 :
*
Anders Jørgensen Tækkemand, gifter sig med enken, Margrethe Hansdatter og  gifter sig i 1781 med Ane Catrine Jacobsdatter fra Engbjerggård
1800 – 1810 : Enken Ane Catrine Jacobsdatter
Ejere:
1810 – 1848 : Bertel Andersen, søn
1848 – 187x : Lars Pedersen og datteren Maren Bertelsdatter
f.1900 – 1915 : Jens Larsen + Søren Andersen (20 b)
1920 – 1930 : Peder Jensen gift med Sofie
1942 Valdemar Larsen
1944 – Aksel Nielsen
1950 – 1973 : Emil Petersen, Bodil og Fredes far
1973 – 2008 : Niels Chr. Petersen, søn
2008 – Bodil Petersen, enke

 

 

Rediger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Stensby Mark (13), Stensved

Stensvedgård

Stensvedgård 1938

Den ligger på Åløkkevej 6 (5) og har matr. nr. 15 a i Stensby. I 1688- matriklen var det gård 20.

I 1686 var det gård 19. Indtil 1812 lå den i Stensby på Stensbyvej 27; men blev så flyttet ud til sin nuværende placering på Stensby Skov, som området mellem Skyttemarken og Vestenbæk hed dengang. Det var Vordingborgvej 27 A inden det blev
Åløkkevej.

Stensvedgård 1949 fra Danmark set fra luften

Fæstere:
1661 : Niels Rasmussen efterlader sin halvgård øde (efter at svenskerne havde været på besøg)
1661 – 1699 : Peder Rasmussen. Gift med Kirsten Laursdatter, død 1690.
1668 – 1669 : Bondeplageren Jens Lauridsen Nysø hentede 2 gange høsten og besætningen gr. restancer
1700 – 1737 : Rasmus Pedersen
1737 – 1755 : Erich Christensen, sognefoged. Han døde i 1755.Gift med Maren Larsdatter
1755 – 1763 : Christen Jensen gift med enken Maren Larsdatter
1763 – 1792 :

*Han havde kro i 1766. Betalte 3 Rd. i kroafgift

 

Christen Hansen Ørslev gift med enken Maren Larsdatter og i 1792 med

Anne Marie Larsdatter

1795 – 1812 : Rasmus Nielsen Stage. Han flyttede den ud og købte den til selveje i 1812. Gift med Johanne Ivarsdatter
Selveje :
1812 – 1812 : Rasmus Nielsen Stage
1812 – 1839 : Johannes Rasmussen Stage gift med Gjorvel Kirstine Holst
1840 – 1865 : Rasmus Johannessen Stage gift med Sidse Catrine Hansen
1865 – 1905 : Hans Rasmussen gift med Marie Rasmine ( f. Bagger)

 

1905 – 1956 :

 

Viggo Thorsen,

 

gift med datteren Marie Camilla Katrine

 

1958 – 1989 :

 

Poul Thorsen

 

gift med Ruth

 

1978

 

Langebæk Kommune køber en del af gården

 

 
1982

 

Selvejende byggevirksomhed køber

 

 
1998 – 2012 :

 

Charlotte og Karsten Stage

 

køber bygninger + 3,5 ha.

 

2013 – :

 

 

K. Jensen og J. Mathiasen

 

 
2016 – :

 

K. Jensen

 

Stensved Hestepension

 

 

 

Rediger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Stensvedgård

Engbjerggård, Stensved

Engbjerggård

Den ligger på Stensby Mark 11, Stensved og har Matr. Nr. 21 a. Det var gård 14 i 1688-matriklen. Gården hed gård 13 i 1686 og omkring 1790. Engbjerggård

 

 

Engbjerggård

Fæstere:
1668 – 1686: Laurs Poulsen og Oluf Laursen.
1668 og 1669: Jens Lauridsen på Nysø tog alle 3’ s korn på marken og heste, da kongen skyldte ham penge, som han havde lånt kongen under svenskekrigen. De 3 delte 2 gårde.
1668 – 1698: Laurs Hansen Han døde i 1705
1698 – 1732 : Casper Hansen Trolovet med datter Anna Laursdatter 30/11 1698 (Forlover : Hans Jepsen)
1732 – 1769 : Jacob Hansen Trolovet med datter Rebecca Caspersdatter 15/4 1732
1769 – 1810 : Geert Michelsen Gift med datter Rebecca Jacobsdatter 15/ 12 1769. Geert Michelsen køber gården 1805
Ejere :
1810 – 1844 : Niels Hansen Stage gift med datteren Ane Geertsdatter 3/12 1809
1844 – 1895 : Hans Nielsen  søn  gift med Hanne Nielsen
1895 – 1938 : Fritz Niels Fritzen (Dattersøn) Jensine Birte Kirstine Johansen fra Skrædder-gården (+1961)
1938 – 1985 : Viggo Stage Fritzen gift med Gudrun Carstensen
1985 – 2015 : Birte Stage Lund (datter), gift med Bent Lund (Christensen)
2015 –            : Niels Stage Lund (søn)  

 

 

Rediger

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Engbjerggård, Stensved