Gårde i Kalvehave

De fleste historier fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Kalvehave Færgegård Matr.nr. red. 
Strandgård, Østergade 4 Matr.nr. 4a red. 18.09.2023
Guldhøjgård, Guldhøjvej 6 Matr.nr. 7 red. 03.04.2023
Solhøj, Ny Vordingborgvej 17 Matr.nr. 9co  
Søgård, Højmarken 1 Matr.nr. 10a red. 14.09.2023
Gravnhøj, Lars Hansvej 10 Matr.nr. 12a red. 13.09.2023
Kalvehavegård, Præstøvej 6 Matr.nr. 16a red. 18.09.2023

 

 

 

 

Af gårde fra laCours Danske Gårde kan nævnes:

Olsensminde, Kalvehave, Matr. 5 a m.fl.

Ejere:
Ole Rasmussen
Jeppe Olsen
Jeppe Olsens enke til svigersønnen
Chr. Hansen overtog gården i 1913
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252

Toftevang, Kalvehave, Matr. nr. 6 a

Ejere:
Hans Mortensen til svigersønnen
Niels Hansen til svigersønnen
Sognefoged Hans Jørgensen overtog gården 1881
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252

Rubjerggård, Kalvehave Matr. nr. 14 a

Ejere:
Petersgård gods
Frikøbt da staten købte Petersgård
Rasmus Olsen til sønnen
Jens Rasmussen til sønnen
Lars Jensen overtog gården 1909
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252-53

Præstø Amt, Udgivet af bogforlaget “Dana”, 1947

Peter Jørgensen
Rubjerggård
Lindely
Toftebo