Gårde i Kalvehave

De fleste historier fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Guldhøjgård, Guldhøjvej 6 Matr. nr. 7
Solhøj, Ny Vordingborgvej 17
Kalvehave Færgegaard

Af gårde fra laCours Danske Gårde kan nævnes:

Strandgård, Kalvehave Matr. nr. 4 a m.fl.

Ejere:
Jacob Hansen til
sønnen Hans Jacobsen hans søn
Hans Hansen overtog gården i 1894.
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1251

Olsensminde, Kalvehave, Matr. 5 a m.fl.

Ejere:
Ole Rasmussen
Jeppe Olsen
Jeppe Olsens enke til svigersønnen
Chr. Hansen overtog gården i 1913
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252

Toftevang, Kalvehave, Matr. nr. 6 a

Ejere:
Hans Mortensen til svigersønnen
Niels Hansen til svigersønnen
Sognefoged Hans Jørgensen overtog gården 1881
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252

Rubjerggård, Kalvehave Matr. nr. 14 a

Ejere:
Petersgård gods
Frikøbt da staten købte Petersgård
Rasmus Olsen til sønnen
Jens Rasmussen til sønnen
Lars Jensen overtog gården 1909
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252-53

Præstø Amt, Udgivet af bogforlaget “Dana”, 1947

Peter Jørgensen
Rubjerggård
Lindely
Søgård
Toftebo
Graunhøj