Præstøvej 8

Den har matrikel nr. 15b i Kalvehave. Det var oprindelig en parcel af Urnefrugård 1870 – o. 1915. Jorden blev lagt til Kalvehavegård, Præstøvej 6 i 1960. I 1994 kom jorden tilbage til Urnefrugård sammen med jorden fra Kalvehavegård.

Præstøvej 8 – 1949
Danmark set fra luften

Præstøvej 8 – 1951 Urnefrugård ses i baggrunden

 

 

 

 

 

 

Ejer:

f-1870 – o.1912: Niels Jensen Købmand på Urnefrugård. Der var en gift fodermester på gården 1900 – 01: Jens Chr. Gravlund Petersen

Lejere:

f.1880 – 1883: Hans Jørgen Jensen, søn af Jens Rasmussen. Han udvandrede til USA i 1883 med fire sønner og en datter. Hans Kone var død, da de rejste. En femte søn blev hjemme og flyttede til Langeland. Efterkommere på Langeland har leveret beretningen.
1884 – e.19o1: Axel Thorvald Petersen gift med Karen

Ejere:

1917 – 1944: L.R. Felix J. Købmann gift med Rasmine. Deres søn Leo Købmann er 10. oktober 2023 blevet mindet i og ved Kalvehave kirke, for at have reddet 32 jøder fra koncentrationslejr den 10. oktober 1943.
1944 – 1960: Anker Hincheli Købmann
1960 – 1985: Kai Arno Rasmussen
1985 – 2018: Anita og N. Otto Nielsen
2020 –          : Susanne og Klaus Heldager