Arrangementer 2014

Søndag d. 6. april 2014
Årsmøde
Beretning v. Poul H. Sørensen
Regnskab 2013 v. Holger Fugl Jakobsen
Budget 2014 v. Holger Fugl Jakobsen
Der vises et filmet interview med Iris Petersen on hendes far der var frihedskæmper under 2, verdenskrig.
Der vil være en udstilling med konfirmandbilleder og Inge Langeskov Nielsen vil firtælle om billederne og konforadernes påklædning.
Arkivet er vært ved kaffe og kage.

Søndag d. 25 maj 2014
Udflugt til både øst og vetsmøn. Vi skal besøge samlermuseet Thorsvang i Lendemarke, hvor vi skal spise. defter kører vi videre og finder et passende sted at drikke kaffe.

Søndag d. 22 juni
Byvandring og billedfremvisning i Stensby
Der arrangeres byvandring i Stensby med tur genne byen, hvor der fortælles om de enkelte ejendomme. Vi mødes ved Stensby-Hus og vender tilbage til det for at se billeder.
Der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Stensbyhus m købmandsbutik

Stensbyvej 52 Stensbygården luftfoto

Stensbyvej 61

Søndag d. 16. november
Arkivernes dag
Folkeskolen i 200 år fra 1814-2014.
Der er udstilling af gamle skoebøger pg billeder.
Desuden vil der være fortællinger om skolerne i arkivets område.
Arkivet er vært ved kaffe og kage