Mern Sogn

Mern landsby bestod oprindelig af to dele, Nørre-Mern nord for Mern Å og Sønder-Mern syd for åen.
Sønder-Mern havde i 1682 177 gårde, 1 hus med jord, ingen huse uden jord, i alt 422,9 tdr. land.
Nørre-Mern havde 16 gårde, ingen huse, i alt 408,5 tdr. land.
Samhørigheden mellem de to dele af landsbyen ses ved, at kirken lå i Sønder-Mern, præstegården i Nørre-Mern.
Mern hørte i 1700-tallet under Vordingborg Rytterdistrikt.
Læs mere på Wikipedia  Mern

Mern

Sageby

Sandvig

Skalsby

Kindvig

Tågeby

Kragevig

Kort over Mern sogn 1890

Mern Sogneråd