Arrangementer 2005

8. maj 2005.

Bustur Langs Præstø banen – arrangeret af Østesjællands Jernbaneklub og Skælskørbanen.
Gåtur ad Laugstien mod Rønnebæksholm, herefter de forskellige stationer:
Brandelev, Snerese, Faxinge skov, Præstø remise, Allerslev, Mern, Bårse og Skibinge.

13. september 2005

Palle viste de 3 deltagere fra arkivet rundt på Tærø.
Formålet med turen var at få mere kendskab til øen og det er lykkedes.
Herunder et udsnit af billederne, resten kan ses i arkivet

V156-4-10

Havnen på Tærø

V156-4-14

Lodshuset

V156-4-21

Baghuset

V156-4-23

Hus

V156-4-28

Posthus

V156-4-76

Gården

Tur til Aunø – august 2005
Herunder et udsnit af billederne, resten kan ses i arkivet.

V156-5-16

Informationstavle på Aunø

V156-5-19

Flyvestationen på Aunø