Mindeord, Geert A. Nielsen

MINDEORD om Geert Alex Nielsen, Stensved

Borgmester Geert A. Nielsen, 1997

Det er med stor sorg, at vi i Langebæk Lokalhistoriske Arkiv har modtaget beskeden om, at vores tidligere arkivleder, Geert A. Nielsen er afgået ved døden d. 20. juni 2019.

Geert har været vores arkivleder siden 2002 og stoppede i marts 2019. Han har dog siden deltaget i arkivet som medarbejder og skrevet små artikler for os.

Geert blev født i Randers i 1937 – og flyttede sammen med sine forældre tilbage til Vordingborg i 1943, og boede i starten hos bedsteforældrene i Strandgade. Senere flyttede familien til Købmagergade i Masnedsund, hvor han voksede op og gik i Masnedsund skole i 4 år.

I 1948 flyttede familien til Langebæk Gade 34. Geert tog realeksamen i Vordingborg.

17 år gammel tog han ud at sejle og rejste de næste to år verdenshavene tynde – disse ture fortalte han tit om i vores pauser og hyggestunder.

Geert startede læreruddannelsen på Vordingborg seminarium i 1956 – den varede i 4 år. Han var i praktik på Kalvehave Skole, hvor F. Vestergård var skoleleder. Han sluttede sin uddannelse i juni 1961 og aftjente herefter sin værnepligt først som rekrut i Auderød og senere på Stevnsfortet.

Efter nogle år som lærer i Nr. Jernløse, vendte Geert tilbage til Langebæk sammen med konen Ulla og tre børn. Han fik job på Stensved skole i 1963.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 fik Geert stillingen som Viceskoleinspektør i den nye Langebæk Kommune og var ansat på Stensved Skole i 30 år.

Geert på sit kontor – 1995

Geert stillede op som kandidat til kommunevalget 1978 og blev valgt. Han blev borgmester i 1993. Han stoppede som borgmester i 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Geert var aktiv i mange forskellige foreninger og havde en stor berøringsflade både indenlands og udenlands. Han fik også tid til at udgive bøger og skrive mange gode artikler i Lokalarkivets blad.  Geert var også blandt initiativtagerne og medlem af Arkivsamvirket i Vordingborg Kommune og ydede også her et stort og engageret arbejde.

Med Geerts evner som leder og hans store viden og kendskab til lokalområdet, fik arkivet en højt skattet arkivleder. Han formåede at sætte gang i arkivet både internt, men sandelig også udadtil i form af byvandringer, små ture og udflugter, hvor han var en fortrinlig guide. Så sent som i dette forår stod han for arkivets årlige udflugt, som gik til Stevns området, selv om det var en kraftanstrengelse for ham. Geert var endvidere et godt bindeled til kommunens embedsmænd og politikere.

På lokalarkivet har vi meget at takke Geert for, og vi sender vores tanker til Ulla, børn, børnebørn og oldebørn.

Æret være hans minde.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv