Stårby mølle

Stårby mølle ca. 1955

Stårby Mølle er opført i 1798 af Anders Mogensen.
Fra 1938 blev den drevet som korn og foderstofforretning.
Den ophørte i 1971 og pillet ned i 2005

 

 

Stårby Mølle ved Mern er ejet af Leif Andersen.

Den blev bygget af Leif Andersens oldefar Anders Mogensen, hvis farfar kusken Peder Mogensen i 1798 var blevet fæster af Lindegård(nabogården). Han havde fået til opgave at flytte gården ud på marken fra Stårby by. Der var et par fæstere, der havde opgivet at få en gård ud af den bunke tømmer, de havde fået af Lilliendal. De blev husmænd på Lilliendal i stedet for.

Halvdelen af Peder Mogensens jord var ejet af Beldringe Kirke, der lå 10 km. væk. Den skulle skaffe indtægter til kirkens drift. Det var et levn fra 1600-tallet, hvor den gård havde hørt under Roskilde Domkirke.

Mens Lindegård hørte til Beldringe Kirke var den i perioden 1710-1742 fæstet af Lars Rasmussen og 1750-1762 af Hans Jensen.

I 1872 fik 2 af sønnerne fra Lindegård hver 1/4. Det var faktisk på den del, der havde tilhørt Beldringe Kirke.

Anders Mogensen havde ellers været musiker; men kunne ikke holde til dette, at spille om natten, hvorfor han byggede Stårby Mølle som en hollandsk vindmølle, og broderen Jens Mogensen byggede et husmandssted. Møllen blev bygget på Havrebjerg Agre, og husmandsstedet blev bygget på Råmose Agre (ved Råbjerg). Råmose Agre blev senere lagt ind under møllen.

Stårby mølle 1936-1938

Lilliendal havde overtaget jorden, og begge brødrene var arvefæstere; Men Anders Mogensen må have betalt et pænt indfæstningsgebyr for han betalte kun 4 kr. i afgift om året gennem alle årene.

Han blev gift med Ellen Hansen fra Stårby og fik et stykke eng på Hæstoften (Stårby overdrev) med i medgift af moderen. Ellen Hansen var født på den gård, der senere blev til Stårby Alderdomshjem (Stårbyhus). Naboerne glædede sig over de flotte malkepiger, der kom ud og malkede møllerens køer.

Stårby mølle 1949

Sønnerne Rasmus og J. L. Mogensen plantede med sognerådets tilladelse et ”frihedstræ” på Øster Egesborg Gade i 1901 til minde om systemskiftet. Træet er væk; men nu er der en mindesten.

Anders Mogensen døde i 1895.  Enken fortsatte til 1902, da datteren Johanne Mogensen blev gift med Rasmus Chr. Andersen, og de overtog møllen til selveje.

I 1924 blev der installeret dieselmotor og vingerne blev afmonteret i 1928. På møllerens gamle dage deltog han en del i vurderingen af heste, hvorfor der var nogen der kaldte ham hestemølleren.

Stårby mølle 1951

Deres søn og svigerdatter Mogens og Marie Plougmann Andersen overtog møllen i 1938 og den blev drevet som Korn og Foderstofforretning.

Da Mogens P. A. døde i 1964, overtog Leif Plougmann Andersen møllen. Den ophørte i 1971 og Leif P. A. fortsatte i Langebæk Kornhandel.  Selve møllen blev pillet ned i 2005.


Kilde: Vagn Boberg Nielsen, der har været kunde på møllen, har samlet det med Holger Munks arbejdspapirer og Lilliendals afgiftsprotokol som kilde. Danmark set fra luften.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.

Litteratur: Danske møller, side 205, af cand. phil. Niels Meyn, Mølleteknik cand. pharm. H. Loft, udgivet i 1934.

D153 – Danske møller