Arrangementer 2018

Søndag d. 8. april 2018
Årsmøde
Beretning v. Poul H. Sørensen
Regnskab 2009 v. Holger Fugl Jakobsen
Budget 2010 v. Holger Fugl Jakobsen
Orientering v. arkivleder Geert A. Nielsen
Efter kaffepausen er der foredrag med forhenværende
Museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen med teksten:
“Vordingborg – et europæiks kongesæde”. her vil blive viste billede at det tidligere Vordingborg slot.

Søndag d. 27. Maj 2018
Billedfremvisning i Tolstrup.
der vil være billeder af steder, huse og perosner fra Øster Egesborg, Tolstrup, Røstofte, Skovhuse, Stårby og Lekkende.
Villy Blom der har ralationer til Stårby fattiggård, hvor han forfædre har været bestyrere, vil fortælle lidt om sognet før.
Der kan købes kaffe, brød, øl og vand

Søndag d. 17. juni 2018
Udflugt til Sydfyn med færge fra Tårs-Spodsbjerg efter en tur rundt på øen kører vi videre til Svendborg Fattiggård – arkiv og museum.
Frokost påRestaurant “Ærø” i Svendborg
Herfter gårturen til “Damestenen”, hvor vi drikker kaffe og hjem over Storebæltsbroen.

Søndag d. 11. novenber 2018
Arkivernes dag
Flemming Kruse, der har været stadsgartner i Vordingborg Kommune, vil fortælle fra sit virke og komme med beretninger om naturen i områderne, bl.a. Kulsbjerg.
Arkivet er vært ved Kaffe og kage.