Sageby

Nævnes i 1376 som Sahgeby.
By har tilsyneladende altid betydet landsby eller bebyggelse og været hængt sammen med at bo, at være bosat, at dyrke.
Saki er et personnavn deraf ”Sakis By” eller Byen på rydningen”
I 1682 var der 11 gårde og 41,2 tdr. Hartkorn.
Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

Sagebys historie gennem 100 år, af Kristoffer Jensen
Sageby Møllegård
Lærkehuset, Hestehavevej 1, Mern
Anthonsminde, Sageby

 

Præstø Amt, Udgivet af bogforlaget “Dana”, 1947

Annasminde
Brinkgård
Øasminde
Langmosegård
Konradsminde
Højrgård
Olsgård
Birkely
Lidt historie om gården kan ses her: