Sageby

Nævnes i 1376 som Sahgeby.
By har tilsyneladende altid betydet landsby eller bebyggelse og været hængt sammen med at bo, at være bosat, at dyrke.
Saki er et personnavn deraf ”Sakis By” eller Byen på rydningen”
I 1682 var der 11 gårde og 41,2 tdr. Hartkorn.
Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

Sagebys historie gennem 100 år, af Kristoffer Jensen
Sageby Møllergård
Sageby Mølle