Sandvig

Lufofoto over Sandvig 1955. Beskåret. Fotograf: Sylvest Jensen

Sandvig er e lille havneby og fiskele i det nordsøtlige hjørne af Mern sogn ved Bøgestrømmen.

Sandvig var oprindelig en landsby, i 1682 med 14 gårde, der dyrkede 190,7 tdr land skyldsat til 52,01 tdr hrtk.

Kilde: Wikipedia

Karen Johansen Smeds
Sandvig Havn
Peter Malberg
Gårde i Sandvig