Sandvig Havn

Indvielse af Sandvig Havn 1939

Sandvig Havn – 2001

Avisartikel 1851 – 3. November
Pastor Rørdam oplyser, at en frygtelig storm voldte ødelæggelse i Sandvig torsdag.
Alle Sandvigs joller blev splintrede.
En Amager, som låe med sin jagt for at hente frugt, forliste.
Og på en anden Jagt, som lå længere ude, døde en mand af Kuldamp.
Tilmed er både R.J.s og J.H.’s marker blevet overskyllede, så der er stor bestyrtelse i denne vor tro og gode stad.
Klinten Børnehøjen forsvandt og en gård mistede 2 hektar land.

Den 11. – 13. novenber 1872 havde man igen stormflod, hvor bl.a. masser af tang blev skyllet på land.

I 1934 anmodede man Mern Sogneråd om hjælp og støtte ved bygningen af en fiskerihavn ved Sandvig. Byggeriet gik i gang sommeren 1938 og havnen blev indviet 20.07.1939.
Byggeriet af havnen blev fortaget af beboere og specielt fiskerne i Sandvig.
Man oprettede Sandvig Bådelaug.

Skuespilleren Peter Malberg boede i sin fritid i Sandvig i mange år. Da han døde, blev hans beboelsesvogn flyttet til Kindvig.

Havnen har i mange år tjent som hjemhavn for lokale bundgarnsfiskere, men i dag er der kun fritidsfiskere og lystsejlere tilbage.