Støttemedlemsskab

 

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift.

Kontingent er 100 kr. om året pr. husstand og 75 kr. om året for enlige.

Alle er dog velkommen til at støtte arkivet med større beløb.

Som støttemedlem får man to gange årligt tilsendt arkivets publikation med oplysninger om bl.a. aktuelle planer og aktiviteter i arkivet.

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.

ELLER

Indbetaling/Overførsel til konto i Nordea: 0040 6272459558 – hvis medlem: opgiv medlemsnummer.