Tågeby

Kort over tågeby ca. 1860

Tågeby  tidligere skrevet som Togeby er en lille landsby nogle få km fra Sandvig ved Bøgestrømmen.  Der var 4 gårde

Træhøjgård Tågebyvej 1 Matr. nr. 1
Kærgård Tågebyvej 5 Matr. nr. 2
Kildevang Tågebyvej 4a, Mern Matr. nr. 3
Elmegård Matr. no. 4
Kildegård Tågebyvej 11