Om behandling af Krudt!!

Vi har i arkivet fundet en gammel skrivelse dateret 2. juli 1776, der beskriver som der står i overskriften:

” Erindring af den 3.die post af instruktion for forsigtighed ved krudt-behandling. Dateret den 2den juli 1776.”

Skrivelsen er skrevet med det, vi kalder ”krøllede bogstaver”, som I der har en del år på bagen kan huske fra vores skoletid. Jeg prøver her en ”oversættelse” af instruksen:

Enhver som er på arbejde i eller uden for krudt-tårnene, bør forrette sin gerning med en sådan ærbødig stilhed, som det sømmer sig på et sted, hvor (ifald den allerhøjeste Gud ikke selv i nåde holder sin hånd over arbejdet) den mindste uforsigtighed ikke alene kan forvolde livs forlis, men endog såvel dette sted, som de omliggende, i et øjeblik kan forvandles til en stenhob; formanes derfor at iagttage al muligste varfornhed og forsigtighed krudtets behandling, nøje efterleve alt hvad denhensigt befales og erindres. Forbydes tillige alle og enhver på det skarpeste og alvorligste, hvad enten de er ved krudtets behandling eller dets transport, enten af fortredelighed under arbejdet, og endnu mindre af letsindighed, udgå af deres mund nogen eder og bander, eller nogen letsindig eller liderlig snak, hvorved den allerhøjestes navn bliver vanæret og fortørnet, da sådanne, som deri befindes at have været overhørig og forbrudt sig, uden nogen overbæren eller undskyldning straks skal afgå fra sit arbejde, og overleveres skildvagten til forvaring indtil arbejdet er forbi, hvornæst de i arrest hensættes for efter rettes kendelse at lide dom for sin forseelse.