Månedens billede

Tiendestenen i Mern

Danmarks eneste tiendesten,  blev rejst af 300 taknemmelige Mern borgere, 18. oktober 1903, som et minde om Danmarks almene indkomstskattereform 15. maj 1903. Tiendeafløsningen
I baggrunden ses sadelmagermester Jensens hus beliggende på Kærmindevej 8.
I 2003 blev det fejret i Mern med optog og taler.

Pladsen med Tiendestenen ved 100-års jubilæum i Mern

I anledning af jubilæet plantede Langebæk et træ bag ved stenen. Det røde og det hvide stråtækte hus blev nedrevet ca. 2011. (Tilhørte sadelmager Anders Jensen) .
Tiendestenen er en tidligere VILDTBANESTEN, som blev brugt til indhegning af kongens jagtmarker. (Indtil salget af Vordingborg rytterdistrikt).
Tiendestenens ornament er lavet af Sognerådsformand Hans Hansen i Tågeby, og beskriver “en drage, der sluger bondens neg i hoven”.

Tiende er skat til kirken og udgør 1/10 af en tiendedel af  alle afgrøder og produkter.
Den er indført omkring år 1100 af Kong Niels og afskaffet ved lov 15. maj 1903.
Loven indeholdt bestemmelse om tvungen tiendeafløsning , der begyndte i 1908 og sluttede i 1918. Kirkeskatten indførtes i 1920.