Gårde i Viemose

De fleste historier er fra Vagn Boberg Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Enghavegård Matr.nr. 3a red. 09.11.23
Kristianshøj – Viemose Gade 2 Matr.nr. 4
Skovholm Matr.nr. 4a red. 23.12.23
Langemarksgård Matr.nr 8a red. 05.11.23
Smedegården Matr.nr. 8b red. 05.11.23
Kullegaard Matr.nr. 11a red. 17.11.22
Skindergården, Hestehavevej Matr.nr. 12a red. 04.11.23
Vestergård Matr. nr. 13a red. 17.11.22
Bakkegård – Viemose Gade 106 Matr.nr. 15
Viemosegård Matr.nr. 19a red. 06.11.23

Af gårde fra laCours Danske Gårde kan nævnes:

Dyrehøjgård, Matr. nr. 6 a m.fl., Viemose

Ejere:
Hans Christoffersen der havde fået den efter forældrene
Oluf Jørgensen overtog gården i 1916
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1254

Ellemosegård, Matr. 10 a m.fl. Viemose

Ejere:
Anders Nielsen
Rasmus Hansen til hustru
Enkefru Ellen Hansen f. Nielsen overtog gården i 1912.
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1254-55

Bøgelund, Matr. nr. 16 a Viemose

Ejere:
Jens Nielsen, havde gården efter faderen
Jørgen Christensen købte gården 1902
Niels Jørgen Nielsen overtog gåden i 1906
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1256

Enkefru A. K. Jørgensens gård, Matr. nr. 17 a, Viemose

Ejere:
Rasmus Kristoffersen til svigersønnen
Peder Olsen til svigersønnen
P. Jørgensen til hustruen
Alborg Kirstine Jørgensen f. Olsen, overtog gården i 1916
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1256-57

Fredensbo
Bøgehøjgård
Otto Hounsgård
Carl Huge
Højgård