Gårde i Viemose

De fleste historier er fra Vagn Boberg Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Kristianshøj – Viemose Gade 2 Matr. nr. 4
Bakkegård – Viemose Gade 106 Matr. nr. 15
Kullegaard Matr. nr. 11a red. 17.11.22
Vestergård Matr. nr. 13a red. 17.11.22

Af gårde fra laCours Danske Gårde kan nævnes:

A. J. Nielsens gård, Viemose, Matr. Nr. 3 a

Ejere:
Hans Rasmussen til sønnen
Rasmus Hansen
Andreas Johannes Nielsen overtog gården i 1908
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1253

Dyrehøjgård, Matr. nr. 6 a m.fl., Viemose

Ejere:
Hans Christoffersen der havde fået den efter forældrene
Oluf Jørgensen overtog gården i 1916
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1254

Ellemosegård, Matr. 10 a m.fl. Viemose

Ejere:
Anders Nielsen
Rasmus Hansen til hustru
Enkefru Ellen Hansen f. Nielsen overtog gården i 1912.
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1254-55

J. Jensens gård, (Vestergård), Nr. Viemose, Matr. nr. 13 Viemose

Ejere:
Jeppe Rasmussen til sønnen
Hans Jeppesen til sønnen
Jens Hansen til sønnen
Jacob Jensen overtog gården i 1877.
Gården er udflyttet i 1805
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1255

Bøgelund, Matr. nr. 16 a Viemose

Ejere:
Jens Nielsen, havde gården efter faderen
Jørgen Christensen købte gården 1902
Niels Jørgen Nielsen overtog gåden i 1906
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1256

Enkefru A. K. Jørgensens gård, Matr. nr. 17 a, Viemose

Ejere:
Rasmus Kristoffersen til svigersønnen
Peder Olsen til svigersønnen
P. Jørgensen til hustruen
Alborg Kirstine Jørgensen f. Olsen, overtog gården i 1916
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1256-57

Viemosegård, Viemose Matr. nr. 19 a, Viemose

Ejere:
Hans Hansen Stæhr
Niels Hansen til sønnen
Jens Nielsen overtog garden i 1887
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1257

Otto Tønne Petersen
Fredensbo
Enghavegård
Bøgehøjgård
Otto Hounsgård
Carl Huge
Viemosegård
Højgård