2. Verdenskrig – historier og billeder

Den 9. april er det 80 år siden, at Danmark blev besat, og d. 4. maj er det 75 år siden Danmark blev befriet af britiske tropper den 4. maj 1945 – dog ikke Bornholm, der blev besat af sovjetiske styrker indtil den 5. april 1946.
Dette sætter vi fokus på med en række billeder og små historier her.
Der var bl.a. disse modstandsgrupper: Tolstrup, Sandvig, Lilliendalsgruppen

Emanuel Jeppesen 2. verdenskrig
Willy Hansen, Viemose 2 – bl. om 2. verdenskrig
Leo Købmann – det illegale arbejde
Reglement for Kalvehave Kommunes Vagtværn
Peter Lassen, lærer i Mern fortæller om 2 verdenskrig
Otto Nielsen, Stensved
Befrielsen 5. maj 1945
Kvinder under besættelsen
Sandvig-gruppen
Da Kalvehavetoget blev stoppet
Thomas Nielsens erindring om 5. maj 1945
Beretninger om flystyrtet i Ørslev Kohave 12. september 1941
Mobiliseringen under 2. verdenskrig

Der kan findes flere oplysninger om lokale folk i Modstandsdatabasen.
Vælg RegionV og Mern distrikt. Der var 3 grupper i Mern sogn og 4 i Kalvehave sogn.

Udgivet 2011

Bogen: “Mange skurke, få helte.. og alle de andre”, skrevet af Allan Huglstad, indeholder mange gode oplysninger om 2. verdenskrig i vores område.

Rejst foran den daværende telefoncentral over for købmanden i Langebæk i maj 1945.
På kofangeren sidder fra venstre: Erik Hemmingsen, Lundstein og Ravn.
Stående fra venstre: Sv. Aa. Nielsen, Verner Hansen, Poul Thorsen og Villy Jensen. De havde dannet modstandsgruppe gennem flere år.
Købmandsgården i Mern, inde i gården umiddelbart efter befrielsen i 1945.
Fra venstre: Anton Jensen, tømrer og kassefabrikant, Carl Themsen vognmand, engelsk flyver, premierløjtnant Jensen, Vordingborg, elektriker og installatør Hans Christian Hansen havde forretning lige over for Byllings møbelhus, Ørslevvej 1 Mern, Brandt Jørgensen købmand.
Længst til venstre, premierløjtnant Jensen, Vordingborg. Armbindet på 5.person fra venstre viser at billedet er taget umiddelbart efter Danmarks befrielse i maj 1945.
Nok fra Stensved.
Brandt Jørgensen, boghandler H. E. Nielsen, Axel Hemmingsen kørelærer Mathiesen, førstelærer Peder Lassen, Mern skole. Uddeler Niels Peder Jensen, Kindvig brugsforening.
En del mennesker, som havde samarbejdet med tyskerne under 2. verdenskrig blev interneret på Klosternakken, og holdet her skiftede til at holde vagt.
I forreste række nr. 1 og 3 fra venstre ses:
Thorvald Pedersen, Kohavevej 4, Mern,
Thormod Pedersen, Kindvigvej 33, Mern.
På billedet ses yderligere 11 personer. Heriblandt en kvinde m. forklæde. Alle bærer armbind m. rødt/hvidt/blåt.
Lekkende gods – Hovedbygningen,  30.06.1944
Hovedbygningen og dens beboere af internerede franske undersåtter efter anmodning af Fængselsvæsenet og til brug for Røde Kors.
Man ser tydeligt det hegn der er etableret rundt om hovedbgningen.
Rationeringkort