Befrielsen 5. maj 1945

Danmark blev frit igen efter 2. verdenskrig d. 5. maj 1945.
Denne mindesten står ved Øster Egesborg kirke. Stenen er rejst ca. 1946 af lokale beboere. Sognepræsten H. Monrad Frantsen har skrevet det smukke vers:
MØRKE VAR FEM BESÆTTELSESÅR
DES SKØNNERE MORGENRØDEN
TIL MINDE OM GENVUNDEN FRIHED JEG STÅR
OG OM DEM DER TRODSEDE DØDEN.

Mindesten for Danmarks befrielse i 1945

Beretning fra Kirkebladet 1995. Kan læses i arkivet

Sange ved festen i Tolstrup forsamlingshus ved 10-års-dagen for Danmarks Befrielse

Kirkeblad 1995