Kvindelige medlemmer under besættelsen

4 damer i en have, fra venstre: ? , Fru Bangshøj, Fru Sandfuss, Fru Møller

Marie Tesch (gift med Postbud Tesch og Sigrid Bornhøft (Stensved Mejeri), begge bærer armbind