Sang af Fr. Møller Nr. Mern om befrielsen

Lejlighedssang skrevet af Frederik Møller d 27.06.1945.

Frederik Møller, Mern t.v på besøg ved Vordingborg Ruinterræn, ca. 1940

Mel.: Som en rejselysten flåde.

Liflig lyd af løste lænker
ud i alle lande lød
fjender vold og landmænds rænker
stødes nu for dom og død
men den dom, de bødler får
som har budt os slavekår
aldring kan opveje
al den vold og hån og trods
hvormed de har krænket os
på vort liv og eje.

Mod en overmægtig fjende
gik en liden flok i dyst
Danske Mænd og danske kvinder
syng derom af fulde bryst
af en fjende ond og stærk
kaldtes det for stimandsværk
hvad i løn blev øvet
dog med åben pande lidt
har den hær af helte stridt
der blev modet prøvet.

Danmarks tro og tapre sønner
I som  satte ret mod magt
hør, en herlig drapa drønner
for vor frihed fanevagt!
Er i ud af Vikingæt
Gjaldt dog kampen fred og ret
ikke guld og ære
I som faldt, og I der står
Kransen, I af folket får,
skal i evigt bære!