Kalvehave Præster

Kalvehave pastorat dækker fra 1891 Kalvehave og Stensby Kirker.

Præsteliste:

Series Pastorum
Kirkens Præster efter reformationen

1. Niels 15.. – 15..
2. Mads 15.. – 15..
3. Jacob Hansen 15.. – 1590
4. Jacob Andersen 1590 – 1630
5. Anders Jacobsen Langebech  1630 – 1645
6. Carl Terkilsen 1645 – 1675
7. L. Hammer 1675 – 1685
8. Peder Eriksen Greve 1685 – 1696
9. Rasmus Pedersen Horne 1696 – 1705
10. Poul Pedersen Gimlinge 1705 – 1707
11. Polycarpus Hartmann 1707 – 1717
12. Peder Pedersen Kragelund 1717 – 1729
13. Peder Frederiksen Busch 1729 – 1758
14. Laurentuis Lauritzen Stub 1758 – 1765
15. Peder Jacobsen Berg 1765 – 1769
16. Jørgen Leth Schjønning 1769 – 1808
17. Carsten Nicolai Meldal 1808 – 1833
18. Carl Nielsen 1833 – 1882
19. Frederik Peter Jacob Dahl 1882 – 1909
20. Marius Jørgensen 1910 – 1937
21. Christen Albert Sandager 1937 – 1961
22. Peter Kristian Stokholm Andersen 1962 – 1967
23. Christen Nielsen 1968 – 1989
24. Emilie Torp Esbjørn 1989 – 1996
25. Knud Erland Munck 1997 –