Arrangementer 2019

Årsmøde d. 24. marts 2019 kl. 13.00.

Velkomst v. Poul H. Sørensen
Beretning v. Poul H. Sørensen
Regnskab 2018 v. Holger Fugl Jakobsen.
Budget 2019 v. Holger Fugl Jakobsen.
Orientering v. Geert A. Nielsen
Tak til Geert for samarbejdet gennem årene – Geert har været en god arkivleder og har været med i arkivet siden 2003. Vi ser frem til, at Geert stadig kommer i arkivet som frivillig hjælper.
Velkommen til vores nye arkivleder Inge Langeskov-Nielsen – som har deltaget i arkivarbejdet siden 2011.
Max G. Jensen fra Stensved vil komme og fortælle om Stensved Kaserne og Skovhuse flyvestation.

Udflugt d. 26. maj 2019

Turen går til Stevns – Vi besøgte Geomuseet, hvor Vagn Aage Andersen fortalte om tilblivelsen af kalkbruddet, forsteningerne og ders opståen, det var utroligt spændende. Derefter frokost på Højeruplund og besøg i Højerup Kirke. Efter frokost kørte vi til Rødvig Havn, og videre forbi Vemmetofte Kloster og langs kysten hjem. Der var 36 deltagere, vejret var mest sol – men kun 15 grader. Det var en dejlig tur trods alt.

Faxe Geomuseum

Kalkbruddet

Hajkæbe

Faxe Bryggeri’s redskaber

Højeruplund

Højerup Kirke

Alter

Kalkmaleri

Rødvig Havn

Rødvig Havn

Vemmetofte Kloster

Vemmetofte Hovedgård

3. November – Arkivernes dag i Langebæk kl. 13.00,  Arkivet er åbent fra kl. 10.
40 års Jubilæum – nærmere følger