Tolstruphus

TOLSTRUPHUS – TIDLIGERE TOLSTRUP FORSAMLINGSHUS

Skrevet af Geert A. Nielsen ved husets 100 års jubilæum

Huset blev fra sin start omtalt som Tolstrup Forsamlingshus og betegnet som samlingshuset for Øster Egesborg sogn.

12. maj 1889 blev det besluttet af en større kreds af gårdmænd, husmænd, håndværkere og borgere fra Øster Egesborg sogn, at der nu skulle bygges et samlingshus. På de tider skød mange forsamlingshuse op overalt. Det var udløbere af andelstanken, de åndelige strømninger i samfundet, der var vokset frem i årene efter Stavnsbåndets ophævelse kombineret med de politiske forhold mellem borgerne på den tid.

Huset blev bygget efter forholdene på meget kort tid, idet samlingshuset stod færdigt og blev indviet d. 25. oktober 1889 – dvs. en byggetid fra beslutning til indvielsen på kun 5 måneder og 13 dage – med taler af de herrer provst Spang fra Mern og en hr. Lyngby. På grund af beliggenheden fik det i øvrigt hurtigt navnet Tolstrup Forsamlingshus.

Af protokollerne fremgik det, at huset blev brugt af sangforeningen “Harmonien”, egnens dilettantskuespillere, foredragsforeninger og efter århundredeskiftet – det forrige – også en gymnastikforening. Øster Egesborg sparekasse havde kontordage i huset, og sognerådet holdt deres møder i huset gennem mange år. Endvidere var der danseskole fra efteråret 1890. Også store familiefester såvel som foreningsballer blev jævnligt afholdt. Antallet af arrangementer tog efterhånden et så stort omfang, at man måtte ansætte en bestyrer til huset. Denne blev betegnet som værten og skulle bo i en lille lejlighed i den ene ende af huset.

Årslønnen var lille, men han fik lov at beholde de drikkepenge, folk gav. I de første år skiftedes værterne ud i stor hast, formentlig på grund af, at det var et for dårligt levebrød og ikke tilfredsstillende, da værtsparret skulle stille deres lejlighed til rådighed når festlighederne ved bl.a. dilettant forestillingerne, var så store, at der ikke var plads nok i salen til skuespillernes omklædning. Ligeledes ved gymnastik, måtte pigerne klæde om i værtsparrets soveværelse, medens drengene klædte om i garderoben mellem tøjet.

I 1935 blev huset bygget om. Der blev bl.a. opført en vinkel på huset. Køkkenet, forhallen og rummet til venstre for indgangen. Dette skulle nu være værtsparrets lejlighed, mens den tidligere beboelse nu blev anvendt som små selskabslokaler i forbindelse med arrangementer i salen. Aktiviteterne fortsatte som efter formålet og Forsamlingshuset blev Øster Egesborg sogns kulturelle højborg, hvor tidens strømninger mødtes, og de lokale beboere samledes-

Men tiderne ændrede sig gennem tiderne. Man fik andre måder at bruge sin fritid på op gennem 1960’erne, og dette mærkede man også i bestyrelsen for Samlingshuset. Det kneb med at få økonomien til at hænge sammen og aktionærer og medlemmer måtte ved flere lejligheder skyde flere og flere penge i husets drift, og man besluttede at sælge huset. Og beslutningen blev ført ud i livet, idet man d. 12. august 1971 overdrog huset til Sct. Georges Gilderne i Vordingborg til alles store tilfredshed. Der kunne afregnes kontant – hele huset kunne overdrages som det var og de nye ejere ville fortsætte med at drive huset omtrent, som det altid havde været drevet, så den lokale befolkning stadig kunne have et samlingssted i deres lokalområde til mødeaktiviteter, fester mm., mens Sct. Georgsgilderne nu har et sted til deres mangeartede aktiviteter.

I 2014 sælges huset til private ejere.