Kalvehavetoget stoppes af tyskerne

Da Tyskerne kom

Den morgen – den 9.april 1940 – da mellem 50 og 100 tyske flyvemaskiner kredsede over Vordingborg, var Kalvehavetoget på vej til Masnedsund og videre til Vordingborg station.
Da toget, efter at have passeret Slotsstationen, befandt sig på Marienberg, lød der skud, med det formål at få toget standset, men togfører Frederiksen kørte videre. Så affyrede en anden tysker et varselsskud, og mens toget sagtnede en hel del på farten, kravlede en tredje tysker op på trinbrættet på maskinen med en pistol truende i hånden.
Togfører Frederiksen holdt på, at han skulle have sine rejsende befordret videre til Masnedsund og Vordingborg, og efter nogen parlamentering fik han lov at fortsætte, efter at tyskerne havde indhentet en overordnets tilladelse, med den motivering at Storstrømsbroen ikke måtte passeres.
Mens togførerens forhandling med tyskerne foregik, kredsede en halv snes tyske flyvemaskiner over toget, og først, da tyskernes afskød en pistol med gule, blå og røde lyskugler, forsvandt flyverne.
Det samme var tilfældet med de tre tyske flyvere over Vordingborg. Ved lyskugler blev det forkyndt flyverne, at der ikke blev gjort modstand – og væk var de.

Kilde: Afskrift formentlig fra Vordingborg Dagblad, fundet i Kalvehavebanens 50-års jubilæumsmappe er desværre ikke dateret.