Befrielsen 5. maj 1945

Danmark blev frit igen efter 2. verdenskrig d. 5. maj 1945.
Denne mindesten står ved Øster Egesborg kirke. Stenen er rejst ca. 1946 af lokale beboere. Sognepræsten H. Monrad Frantsen har skrevet det smukke vers:
MØRKE VAR FEM BESÆTTELSESÅR
DES SKØNNERE MORGENRØDEN
TIL MINDE OM GENVUNDEN FRIHED JEG STÅR
OG OM DEM DER TRODSEDE DØDEN.

Frihedsbudskabet

Mindesten for Danmarks befrielse i 1945

Albert Nøhr Nielsens forretning pyntet i anledning af befrielsen.

Boghandler Hans Ejnar Nielsen foran sin butik.

foto 5. maj mindestenen.
Står på en forhøjning med trappe op til, foran Skovhuse Gade 23 (overfor Skovhuse Skole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindesten for Danmarks befrielse i 1945, rejst af beboere i Sandvig

Beretning fra Kirkebladet 1995. Kan læses i arkivet

Sange ved festen i Tolstrup forsamlingshus ved 10-års-dagen for Danmarks Befrielse

Kirkeblad 1995