Stensved

Er en landsby med 1.587 indbyggere (2018)

Luftfoto, Stensved, 1993 – Det Kongelige Bibliotek

Tved – er udviklet af betydningen ”at skære” underforstået en rydning hvor træer og buske er skåret væk. Tolkning er efter en person med navnet Steen dvs. ”Steens rydning”.
Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.
Stensved var bebygget allerede i Jernalderen. Læs mere

Isak Johansen Dall, Dalls Gartneri

Stensved Andelsmejeri
Stensved Borgerforening
Stensved Mølle
Stensved Overdrev
Stensveds skoler
Kulsbjerg
Kulsbjerg og Stensved Fang

“Mejeristriden” i Stensvedområdet

Revy i Stensved
Et flot teater i Stensved

Ernst og Valdemar Peter Olsen

Fodboldens udvikling i  Stensved 
Stensved håndbold i 1970’rne
Stensved Gymnastikforening
Det Danske Spejderkorps

Hans Peter Henriksen, Kulsbjergvej 1, Stensved
Morten Kocks Gård