Stensved Mølle

Møllen er en hollandsk Vindmølle, bygget i 1864-65. I 1902 tilhørte Møllen et Andelsselskab, som solgte den til møller Rasmus Jørgensen Møller. Denne drev Møllen til sin Død i 1928, hvorefter Enken førte Virksomheden videre, indtil Sønnen, Richard Møller – født 29. Juni 1906 paa Stensved Mølle – gift 20. August 1932 med Irene – født Jensen – Datter af møllersvend Jens Jensen, overtog Møllen den 1. Januar 1933.

I 1927 blev Møllen afrigget, og i 1928 blev der installeret en 20 HK Elektromotor. Møllen blev drevet i forbindelse med Landbrug.

Kilde: Danske møller, side 207, af cand. phil. Niels Meyn, Mølleteknik cand. pharm. H. Loft, udgivet i 1934.