Kalvehave

Kalvehave har 682 indbygger og ligger ud til Ulvsund. Der er broforbindelse via Dronning Alexandrines bro til Møn.
Stednavnets nedarvede udtale er [‘kal-ha:v], altså to stavelser, og kun det sidste v udtales.

 

Lindholm, Statens Serum Institut for virusforskning
Byvandring gennem Kalvehave
Om Kalvehave Sogn
Kalvehave Pastorat
Sogneforstanderskab i Kalvehave 1842-1889
Da Kalle blev til Kalve og Præsten kaldt til orden
Kallehave hedder nu Kalvehave
Kalvehave Færgegård og Gl. Kalvehave
Gl. Kalvehave
Kalvehave Havn
Kalvehave Strand
Kalvehave Tangeksport
Kalvehave Vindmøllelaug I/S
Kalvehavebanen
Kapsejladsen ved Kalvehave
Skoler i Kalvehave
Skolevæsenets udvikling 1721-1960 af F. Vestergård
Vedtægt for renholdelse af Kalvehave kommunes skoler
Om Postvæsenet mellem Kalvehave og Koster 1878
Brandmandskab i Kalvehave Kommune
Oldtidsminder v. F. Vestergaard Kristensen

Kalvehave østre sogns samlingshus
Spareforeningeningen “Julens Glæde
Fodboldens udvikling i Kalvehave
Guldhøjgård
Sejlblubben Ulvsund
Kalvehave Badmintonklub
Drengenes Kapsejlads forening
Kalvehave Østre Sogns Husmandsforening
Kalvehave Vestre Sogns Husmandsforening
Kalvehave fattiggård og alderdomshjem
Kalvehave Alders og Invalideforening
Kallehave Sogns Sygeforening
Kalvehave Folkedanserforening
Kalvehave Idrætsforening
Kalvehave Spejdere

Midsommerfest i Kalvehave

Kalvehave spillemænd, erindringer
Hans Peter Jakobsen, smed i Kalvehave
Vejmand Chr. Witte – af Henrik Bang
Albert Bang – En drivvodfiskers historie – af Henrik Bang
En Stationsforstanderfanilie i Kalvehave – af Henrik Bang
En fiskersøn i Kalvehave – af Henrik Bang
Kalvehave Fiskesalgsforening
Ulfsund Fiskeriforening

Åledrivkvasen Karen