Kalvehave

Kalvehave har 682 indbygger og ligger ud til Ulvsund. Der er broforbindelse via Dr. Alexandrines bro til Møn.
Stednavnets nedarvede udtale er [‘kal-ha:v], altså to stavelser, og kun det sidste v udtales.

Om Kalvehave Sogn
Sogneforstanderskab i Kalvehave 1842-1889
Da Kalle blev til Kalve og Præsten kaldt til orden
Kallehave hedder nu Kalvehave
Kalvehave Færgegård og Gl. Kalvehave
Gl. Kalvehave
Kalvehave Havn
Kalvehave Strand
Kalvehave Tangeksport
Kalvehave Vindmøllelaug I/S
Kalvehavebanen
Kapsejladsen ved Kalvehave
Skoler i Kalvehave
Skolevæsenets udvikling 1721-1960 af F. Vestergård
Vedtægt for renholdelse af Kalvehave kommunes skoler
Om Postvæsenet mellem Kalvehave og Koster 1878
Brandmandskab i Kalvehave Kommune
Oldtidsminder v. F. Vestergaard Kristensen

Kalvehave østre sogns samlingshus
Spareforeningeningen “Julens Glæde
Fodboldens udvikling i Kalvehave
Guldhøjgård
Sejlblubben Ulvsund
Kalvehave Badnintonklub
Drengenes Kapsejlads forening
Kalvehave Østre Sogns Husmandsforening
Kalvehave Vestre Sogns Husmandsforening
Kalvehave Alders og Invalideforening
Kallehave Sogns Sygeforening
Kalvehave Folkedanserforening

Midsommerfest i Kalvehave

Kalvehave spillemænd, erindringer
Hans Peter Jakobsen, smed i Kalvehave
Vejmand Chr. Witte – af Henrik Bang
Albert Bang – En drivvodfiskers historie – af Henrik Bang
En Stationsforstanderfanilie i Kalvehave – af Henrik Bang
En fiskersøn i Kalvehave – af Henrik Bang

Åledrivkvasen Karen