Vejmand Chr. Witte

Christian Witte har skrevet sine erindringer “Mit liv i Sydsjælland”, som er blevet udgivet som bog af hans fagforening efter hans død i 1993.
Christian Witte var amtsvejmand – først i det daværende Præstø amt – senere i Storstrøms amt, som nu bliver en del af region Sjælland. Over 5 år plantede Christian Witte for egen regning ca. 14.000 planter, som han tog som stiklinger både fra sin egen have, og hvor han ellers kunne komme til det, på den amtsvejstrækning han bl.a. passede. Amtet havde intet imod, at han plantede, men det skulle være uden udgift for dette. Derfor er skrænterne mellem Vordingborg kaserne og den gamle omfartsvej til den første Storstrømsbro i dag en helt lille, smuk skov i stedet for golde og tørre arealer.
Han plantede efter nogle ganske bestemte – hjemmestrikkede – regler, som den dag i dag bruges, når man skal have et areal til at tage sig beplantningsmæssigt godt ud, og hvor beplantningen skal give læ.
Christian Witte ville fryde sig over, hvordan naturpleje og hensynet til miljøet er kommet i højsædet, siden han døde. Søer og vandløbs miljømæssige tilstand er blevet overvåget konstant fra amternes side. Årtiers miljøforsømmelser søges genoprettet i form af afværgeforanstaltninger, som i nogen tilfælde skal fungere i mange år ud i fremtiden, hvis vi fortsat skal have rent grundvand, og dermed rigeligt med drikkevand. Her nytter det ikke bare at pumpe forurenet grundvand op i store mængder et sted, for så risikerer man blot, at søer og vandløb i nabokommunen udtørrer. Det vil stille nye krav til kommunerne om at samarbejde på dette område, hvor amterne i kraft af deres geografiske udstrækning har kunnet gå på tværs af de gamle kommunegrænser.

Kilde: Peter Valenius Blog – der er lukket i 2007