Gårde i Langebæk

De fleste historier fra Vagn B. Nielsens gårdbeskrivelser, fra bogen “92  Gårdhistorier i 312 år”
Der er p.t. linket til de gårde der er beskrevet, de andre kommer på efterhånden.
Ligger du inde med oplysninger om andre gårde, vil vil på arkivet gerne høre om det.

Petersgård Gods nr. 12
Langebækgård
Langebæk Mølle Matr. nr. 1 og 2
Stærgården – Vesterskovvej 2 Matr. nr. 8
Travegården, Gl. Vordingborgvej 31
Ellerbrudgård (Løbergården), Røsbjergvej 1 Matr.nr. 1a mfl.
Gl. Vordingborgvej 1
Rødsbjerggård Matr. nr.

Præstegården, Langebæk, Matr. nr. 1 a Langebæk

Pastor M. Jørgensen overtog gården i 1913, bortforpagter til
Niels Nielsen
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1257

Præstø Amt, Udgivet af bogforlaget “Dana”, 1947

Skovgården
Vesterrskovsgård
Skovgård
Tranegården