Travegården, Langebæk

Travegården – ca. 1950

Travegården, Vordingborgvej 71, Langebæk har matr. nr. 4a

Travegården var opført i 1877, men ikke på det sted, hvor den oprindeligt lå. Den havde et jordtilligende på 20 tdr. land.

Her boede Hans Peter Jensen (1916-2009), søn af Karen Vilhelmine Jensen og husmand Jens Jensen, Viemose Overdrev.

Vilhelmine blev i 1919 gift med Lars Kristian Nobel Petersen, kaldet Kristian.
Kristian første dagbog til 9/4 – 1951 og Vilhelmine forsatte, da han døde. Der findes mange spændende oplysninger i den.

Hans Peter var ejer af Travegården 1990-2009.

Trave er en måde at sætte neg af korn eller tagrør til tørre på marken. Brugt i ældre tid, da man høstede med le eller selvbinder.