Travegården, Langebæk

Travegården – ca. 1950

Travegården, Vordingborgvej 71, Langebæk har matr. nr. 4a

Travegården var opført i 1877, men ikke på det sted, hvor den oprindeligt lå. Den havde et jordtilligende på 20 tdr. land.

Her boede Hans Peter Jensen (1916-2009), søn af Karen Vilhelmine Jensen og husmand Jens Jensen, Viemose Overdrev.

Vilhelmine blev i 1919 gift med Lars Kristian Nobel Petersen, kaldet Kristian.
Kristian første dagbog til 9/4 – 1951 og Vilhelmine forsatte, da han døde. Der findes mange spændende oplysninger i den.

Hans Peter var ejer af Travegården 1990-2007.

Trave er en måde at sætte neg af korn eller tagrør til tørre på marken. Brugt i ældre tid, da man høstede med le eller selvbinder.

Fæstere:

f. 1710 – 1715: Jeppe Jensen Trave gift med Maren Hemmingsdatter
1715 – 1771: Michel Geertsen Trave. 29 børn med 3 koner, fra 1755 Anna Christine Mortensdatter  (20 år. – 36 år yngre)
1772 –         : Enken Anna Christine Mortensdatter
1772 – 1799: Jørgen Rasmussen Trave giftede sig til gården og Travenavnet.
1799 – 1833: Datteren Karen Jørgensdatter gift med Johannes Mortensen Trave
            1805: Gården blev frikøbt og flyttet ud på Gl Vordingborgvej. Den lå på Langebækgade 51/53 på Jens Olsen Stærs parcel. Han boede på Langebækgade 57.              

Ejere:

1805 – 1832: Johannes Mortensen Trave
1832 – 1895: Svigersønnen Lars Rasmussen
1895: Enken Mette Lucie Jensen
1895 – 1919: Niels Petersen giftede sig til gården med Mette Lucie Jensen
1919 – 1951: L. Chr. Petersen
1951 – 1989: Vilhelmine Petersen
1990 – 2007: Hans Peter Jensen

Læs nekrologen for “Mikkel Gertsen Trave” her: