Nekrolog

 

Travegården – ca. 1950

Travegården efter udflytningen til Gl. Vordingborgvej 31

 

 

 

 

 

                                              ”Nekrolog”  f. Mikkel Gertsen Trave

Det må glæde enhver, når man i begyndelsen og i midten 1700-tallet træffer en bonde, der havde sjælsstyrke nok til at vende sit blik bort fra sine standsfællers glædesløse liv.

Han arbejdede hen på, at han og hans nærmeste måtte blive lykkelig med de forhåndenværende livsvilkår muligt.

I 1772 blev Mikkel Gertsen med tilnavnet ‘Trave’ med fuld føje nævnt som en sådan med et smukt eftermæle efter hans død 12/10 1771 i sit alders 76. år.

Han havde været fæster af sin gård i 54 år og levet i 3 ægteskaber i 53 år. Han havde fået 29 børn*, hvoraf 17 nåede konfirmationsalderen. 12 børn overlevede faderen.

Den afdøde er en fortjent halvhundredårig fæster på Kongens Gods, en ærværdig jubelfader for sit hus og efterladtes vidt udbredte slægt.

Han berømmes i sin grav for den flid han forbedrede sit sted med plantning af en utrolig mængde frugttræer både hjemme på gården og på størstedelen af marken, og dels ved at hæge hasselskoven, som årlig gav en stor overflod af båndstager til tøndebånd, stråtag mm til nyttig brug.

Han har brugt sit ringe sted ( 1 ¾ td hartkorn, 6-7 ha) til en topindtægt for sin familie. Den kan balancere med de bedste bondegårde i amtet.

I august 1771 fik han en sølvmedalje af Generallandvæsenets kommitterede med et billede af Kongen (Chr. VII) med bondens navn på bagsiden og ordene ”Fryd og Ære”.

Et sildigt, navnkundigt og berømmeligt æresminde. Familien skal vide at tale med ærbødighed om den ærværdige stamfader.

Der var megen ærværdig ros til ham både fra gud og kongen.

Beklagevis efterlod han sig 2 tvillingedrenge på 4 år og flere mindreårige børn, som må tåle at miste en kærlig og omhyggelig fader.

Kilde : Slægtsforskerbiblioteket : Fremragende bønder før og nu, af T.E. Rugaard.

Mikkel Gertsen Traves gård lå ca. på Langebækgade 53. Den blev efter 1805 flyttet til Gl. Vordingborgvej 31

I originalen står der 25 børn; men Lis Jensen og Lars Skovvang har fundet 4 mere.