Arkivets historie

Gamle protokoller gives til arkivets
formand, viceborgmester Svend Aage
Nielsen og arkivaren, Poul Dehn. 1982

Langebæk kommune besluttede i oktober 1979 at tage initiativ til, at man skulle have et Lokalhistorisk arkiv. Det var  Svend Aage Nielsen, medlem af kulturelt udvalg, der sammem med en arbejdsgruppe, havde haft kontakt med skoleinspektør A. Strange Nielsen, Toksværd, og på baggrund af dette besluttede at bruge en del af kælderen på rådhuset til formålet.
Allerede i 1970’rne havde fhv. skoleinspektør Vestergård Kristensen, afholdt nogle lokalhistoriske kurser og på den måde fremmet interessen for lokalområdets historie.
Allerede i forsommeren 1979 – blev der taget kontakt til Lokalarkivet i Vordingborg – hvor man talte med arkivar og fhv. postbud Volmer Hansen.

Langebæk Lokalhistoriske Arkivs stiftende generalforsamling skete den 01.11.1979 – her var talerne bl.a. Jens Jensen og amtets konsulent Søren Ehlers. Sidstnævnte opfordrede til at man begyndte indsamlingen af lokalhistorisk materiale. Den 29. januar 1980 havde man åbent første gang, og lokalarkivar Poul Dehn fik overrakt mange ting.

Poul Dehn ved udstilling 1985

Den første arkivar var “den unge Langebækker” eller “den første Langebækker” Poul Dehn fra Sandvig, der var kendt for sin punktlighed og systematik. Han var arkivar i Langebæk indtil 1. september 2002. Han havde en god hjælp i Jannie Christensen, Hanne Dalsgård og Birgit Stennicke.

Den første bestyrelse bestod af:

Lærer Aksel Jørgensen, Kalvehave
Gårdejer Thomas Nielsen, Mern
Lærer Kim Leider Olsen,
Gårdejer Olav Foged Olsen, Røstofte.
Verner Petersen,
Børge Johansen (Kasserer)
Jens E. Jensen (Sekretær)
samt KU-medlem Svend Aage Nielsen, Viemose, der blev valgt som formand

Sider fra den stiftende generalforsamling i 1979 kan læses her:
Arkiv Forhandlingsprotokol 1979
Jubilæum