Skalsbygaard

Skalsbygård

ligger på Skovlinien 2 i Skalsby ved Mern. Den ejes af Arne Erling Korsholm Olsen og Grete Sørensen og har matrikel nr. 2.

I 1654 hed gårdmanden Thomas Jensen. Gården var øde efter svenskekrigene i 1660. Thomas var kongelig fæstebonde. Han døde først efter 1691. Det år var svigersønnen Laurs Jensen Thommesen fæster af gården. Han var gift med Kirsten Thomasdatter. Godsejeren var Prins Jørgen.

Han afstod gårdfæstet til sønnen Hans Laursen i 1719. Det var nu blevet Vordingborg Ryttergods efter Prins Jørgens Gods. Hans Laursen deltog sammen med 2 andre gårdmænd i 1739 i synet af ryttergodsets gårde. Han må have lært at læse og skrive, da protokollen blev underskrevet på Skalsbygaard.

I 1761 sælger kongen Sandvig, Tågeby og Skalsby til sin staldmester von Brockenhus på Nysø. Men de 3 byer kommer til at høre under Oremandsgård, som von Brockenhus også havde købt. Hans Laursens søn Bo hansen overtog i 1756 Skalsbygaard, men han døde i 1768. I 1769 overtog Jeppe Jensen konen og gården. Men han døde i 1778, og enken Kirsten Pedersdatter fortsætter med sine 6 sønner som medhjælpere.

Jens Boesen – Boe Jensen

Det er den 3.-ældste søn Jens Boesen der fortsætter ved hendes død i 1784. Han havde den til sin egen død i 1846. Sønnen Boe Jensen var bestyrer de seneste år. Han fortsatte da også fæstet men døde allerede året efter i 1847.

I 1848 fæstede Hans Olsen fra Røstofte Skalsbygaard. Han købte den også til arvefæste af godsejer Hage, men døde allerede i 1876. Hans enke, Sofie Rasmusdatter, fortsatte med 4 sønner som medhjælpere. I 1880 var sønnen Lars Hansen blevet bestyrer for hende. Det fortsatte han med til moderen døde i 1900. Så køber han gård i Gadstrup. Alle 3 brødre var gårdejere på Roskildeegnen.

Familien Mortensen/Hansen

Peder Mortensen fra Tjørnehoved købte Skalsbygaard til arvefæste i 1901. Han døde i 1909, og enken Maren Kirstine Hansen blev gift med Hans Peder Hansen, Neble. Denne overtog gården og købte den til endeligt selveje i 1922. Godsejer Hage, Oremandsgaard, havde været ejer.

Da H.P. Hansen døde i 1948 overtog hans stedsøn og søn, Verner Mortensen og Hans Evald Hansen gården. De var begge ugifte. Deres mor Maren Kirstine holdt hus for dem. Når “drengene” var i marken kørte de deres Opel ud i marken, så hun kunne se, hvad de lavede. Det gjorde de lige til hun døde i 1968, 94 år gammel. Hans Evald døde i 1979. Verner Mortensen fortsatte til 1984, hvor han solgte til Mogens Andersen, hans søsters barnebarn og flyttede til Væver Hansensvej i Mern. Søsteren Johanne Mortensen var gift med naboen, Hans Gustav Andersen.

Mogens Andersen havde den til 1990. I 1990 købte han Dalsgård. Beholdt jorden til Skalsbygaard og solgte bygningerne til Jørgen B. Jensen. Denne solgte i 1999 til Arne K. Olsen og Grete Sørensen med overtagelse i 2000.

De kom fra Amager, hvor begge er opvokset, Arne i Kastrup og Grete på en gård, der ligger meget hyggeligt lige op ad Kongelunden. Der dyrkede handes forældre alle mulige grøntsager, smågrønt, kartofler, samt tomater, agurker og blomster i drivhus. Arne arbejdede som gravør og Grete som forpagter af et selskabslokale i Tømmerup Kro. Nu skulle deres otium nydes tæt ved skov og åbne marker omkring sig. Det var et tilfælde at det blev Sydsjælland. Nu viser det sig, at Grete har haft aner både i Ørslev, Risby, Kastelev og Køng. Gretes far, Leo Bernhard Sørensen, er født i 1914 i Snertinge, Sværdborg Sogn. Han er opvokset hos sine bedsteforældre i Næs.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater, Gunnar Kirchheiner Johansens notater og Lars Skovvangs aneopslag som kilde.