Stårby Alderdomshjem / Fattiggård

Stårby alderdomshjem er den lange bygning til venstre, Fattiggården er den firlængede gård midt i billedet. 1949.
Kilde: Danmark set fra luften.

Stårby Alderdomshjem, Stårbyvej 12, er opført i 1922 på Matr. nr. 2 a, Stårby By, Øster Egesborg.
I Historisk Samfund for Præstø Amt i  årbogen  2017 findes en artikel af Villy Blom, her er et lille uddrag:
I januar 1883 beslutter sognerådet at søge amtet om tilladelse til at opføre en
fattiggård i sognet, og allerede sidst i januar er der positivt svar fra amtet.

Den 24. januar giver Præstø amt godkendelse af at sognet etablerer en fattiggård, og at sognet må optage et lån på 50.500 kr. under nærmere anførte betingelser.
Den 23. juni 1883 holdes der for første gang sognerådsmøde på fattiggården, der
under etableringen har Jens Nielsen som bestyrer.

Gården var dengang fæstegård under Liliendal gods og som i 1883 blev fattiggård.
Her flyttede bestyreren af alderdomshjemmet ind.

Nu hedder det Stårbyhus og er et botilbud for borgere med forskellige og væsentlige funktionsnedsættelser.

Se mere om Stårbyvej 12