Stårbyvej 12

Stårbyhus har Matr. nr. 2 a. I 1688 -matriklen var det gård nr. 6.

1710-1730 Jacob Mortensen
1719-e. 1750 Mads Jacobsen
1759-1888 Rasmus Rasmussen Krog gift m. Anna Andersdatter
1788-1796 Anna Andersdatter, enke
1796-1840 Lars Rasmussen Krog, søn gift m. Lisbeth Larsdatter Stage
1840-1858 Hans Larsen, søn gift m. Maren Pedersdatter fra Bårse
1858 Maren Pedersdatter, Enke
1872 Hans Larsens datter Maren blev gift med Anders Mog. Stårby Mølle
1858-1874 Jens Larsen
(søn af Lars Plougmann på Plovgård)
giftede sig til gården
1874-1883 Maren Pedersdatter, Enke
1883 Der etableres fattiggård
1891 Ny bygning – Ny bygning giver også mulighed for aldersrentenydere.
1895-1920 Kombineret fattiggård og alderdomshjem.
1920-1930 Alderdomshjem, hvor der er enkelte ældre fattiglemmer.
1930-1970 Alderhjemshjem
1970-1992 Kursusejendommen Stårbyhus
1992 Bo – og Naboskab

Kilde: Vagn B. Nielsen

Se også Stårby Alderdomshjem og Fattiggård