Langebæk Kommune

I Danmark var der før 1970 i alt 1345 kommuner af meget varierende størrelse fra de store købstadskommuner til de mindste landkommuner.
I det sydligste Sjælland lå der 3 sognekommuner, Øster Egesborg, Mern og Kalvehave kommuner på henholdsvis 2991 ha, 2286 ha og 4788 ha. Af byer kan nævnes Øster Egesborg m. sognekirke men ingen større bebyggelse eller egentlig by. 2 landsbyskoler med forskoler.
Mern med adskillige forretninger både købmænd og specialbutikker og en vis bymæssig bebyggelse og også sognekirke, skole med forskole.
Kalvehave sogn var arealmæssigt ca. på størrelse med de 2 andrekommuner tilsammen og med flere bymæssige bebyggelser i Kalvehave Færgegård og Gl. Kalvehave og med hoved- og forskole i Kalvehave og Viemose. Adskillige købmænd og andre handlende. I Kalvehave lå sognekirken og fra slutningen af 1800-tallet ligeledes en sognekirke i Stensby.
I Langebæk med hoved – og forskole og flere handelsmuligheder. Stensby ligeså og endelig Stensved, som udviklede sig til trafik- og handelsby.
Kommunens sydlige del var siden 1897 gennemskåret af ”Kalvehavebanen” en privatbane, der betjente den sydlige del af kommunen sammen med busser fra Stege til Vordingborg, mens Mern og den nordlige del blev betjent af ”Næstved-Præstø-Mern” banen, ligeledes fra slutningen af 1800-tallet.
I både Viemose, Mern og Stensved lå andelsmejerier.

Borgmestre 1970-2006
Langebæk Leksiokon
Langebæk Byråd
Langebæks Kommunevåben
Ejendomme bygget 1677-1850 i Langebæk Kommune 
Brandmandskab i Langebæk kommune 1971
Langebæk Kommunalbestyrelsen 1970
Nogle tanker her ved lukketid
En navnkundig førstemand i kommunen
Stednavne i Langebæk kommune
Skoleforhold 1536-1934
Skolehistorie