Ellebrudgaard

Ellebrudgaard 1936 – 1938

Gården ligger på Rødsbjergvej 1, Langebæk og Ellebrudgaard har matr. nr.  1a. I 1700-tallet hed den Løbergården, da det var Løberfamilien, der boede på den. De havde været Skovløber/Skovfoged i Rytterdistrikt-tiden. Regimentsskriver Børge Jakobsen købte den i 1774 med birkeret på Langebæk Mølle (Langebækgaarden).

Fæstere under Vordingborg Rytterdistrikt:

f. 1671 – e. 1689: Hans Bruus død 1714. Gift 3 gange: Elisabeth Boesdatter – Ellen Pedersdatter og Bodil Nielsdatter
f. 1710 – 1725: Laurs Hansen død 1744
1725 – 1740: Hans Andersen Løber. Han har derefter gård 4 (matr. nr. 6) Langebækgade 33 i 10 år. Død 1750. Gift med Laursdatter 1726
1740 – 1744: Peder Pedersen. Enken på aftægt, død i 1747
1740 – 1758: Peder Pedersen, søn gift med Maren Christophersdatter og i 1748 med Anne Michelsdatter
1758 -1758: Enken Anne Michelsdatter. Hun er datter af Michel Geertsen Trave. Død 1795
1759 – e. 1801: Hans Rasmussen Løber gifter sig til gården og Løber-navnet. Død 1814
1801 –         : Ane Hansdatter Løber og Per Persen Brims. Datter og svigersøn indsiddere. Per og Hans lige gamle
1850 –        :  Joseph Hinchely (Tidligere Hollænderiforpagter på Petersgaard) lejer

Ejere:

1779 – 1786: Maurits Frideriksen (Moritz Fridenreich), Langebækgaard
1787 – 1824: Ejer Nicolai Henriksen, Langebækgaard
1824 – 1859: Hans Andreas Henriksen, søn (endeligt skøde 1835)
1871 – 1880: Nicolai Anker Borch Hansen (sogneforstander Kalvehave sogn 1871 – 1872
1880 – 1915: Hans Hansen gift med Juliane Mathilde Hansen
1921 – 1948: Christen Engelbredt. (1927 – 1929 Georg Hansen bestyrer) C. Engelbredt boede Nyrådsvej 6, Vordingborg
1948 – 1964: Købmand Valdemar Engelbredt. Han boede Nyrådsvej 6
1964 – 2007: Niels Gunnar Brebøl gift med Ellen Kirstine Brebøl f. Johnsen. Jorden solgt til Petergaard

 Brebøl var i øvrigt en meget anerkendt hesteavler. ‘Stutteri Ellebrud’ var navnet. Det var Conamara og Shetlands-ponyer. Især navnet “Kalif” huskes i de kredse, det var en hingst som blev stamfader til mange ponyer. Navnet ‘Brebøl’ og ‘Ellebrud’ var kendt vidt omkring.

Ellebrudgaard 1951

Ellebrudgaard 1949

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen.