Gyldenagergård

Gyldenagergård i Langebæk – Danmark set fra luften 1936

Danmark set fra luften 1949

 

 

 

 

 

 

Gyldenagergård ligger på Langebæk Gade 21 og har matr. nr. 3a.
I 1688-matriklen var det gård nr. 2.

Fæstere:

– 1671: Niels Jensen Stål – død 1671
1671 – e.1707: Hemming Nielsen Stål. Død 1711, 74 år.
f.1710 – o.1724: Niels Hemmingsen Stål
o.1724 – 1727: Arne Olsen
1727 – 1730: Peder Rasmussen
1730 – 1737: Christen Nielsen på gård 3 ægter enken har begge gårde
1737 – 1741: Anders Poulsen død 1741
1741 – 1749: Jacob Jensen død 1749
1749 – 1764: Lars Andersen død 1764
1764 – 1795: Lars Danielsen ægter enken, Cathrine Jørgensdatter og o. 1784 Ane Hansdatter
1795 – e.1821: Rasmus Michelsen ægter enken, Kirsten Larsdatter og o. 1800 Sidse Larsdatter

Ejere:

1831 – 1872: Anders Hemmingsen
1872 – 1874: Karen Andersdatter, datter
1874 – 192x: Rasmus Nielsen, gift med Karen Andersdatter, Sognerådsformand.
1942 –         : Niels Nielsen, søn
– : Magnus Jensen
1951 –          : Helmer Skytte
1951 – 1956: Erik Hemmingsen
1958 – e.1974: Børge Kirchheiner Johansen
f.1981 – e.1996: Søren Kirchheiner Johansen
f.2000 –           : Rene Korsholm Nielsen