Lynggården

Lynggården 1949 Danmark set fra luften

Lynggården – 1936 Danmark set fra luften

 

Lynggården har adressen: Stensbyvej 3 på Langebæk Lyng. Den har matr.nr. 9b i Langebæk og er udstykket fra Nylukkegård o. 1832

Ejere:

f. 1849 – e. 1859: Hans Larsen
f. 1885 – e. 1917: Bertel V. Larsen gift med Anne Marie Hansen
f. 1927 – 1950: Vilhelm Larsen gift med (Kirsten) Marie
1956 – 1960: Marie Larsen
f. 1970 – e. 1992: Frede Lynggård Larsen, søn, gift med Minna
f. 1994 –          : P.H. Poulsen