Stensby Mark 2

Stensby Mark 2 – 1949 | Danmark set fra luften

Ejendommen har matr.nr. 16a m.fl. i Langebæk

 

 

 

 

Ejere:

1876 – 1912: Niels Petersen gift med Maren Kirstine Petersen f. Larsen
1917 – 1947: Lauritz Petersen gift med Gerda Hansen fra Ellebrudgård
1947 – 1954: Gertrud og Peter Bonne Nielsen, datter og svigersøn
1955 –          : Lindvig
: Aage Rasmussen (Aksel Nielsen)
f. 1981 – 1984: D. Knudsen og A Rasmussen
1987 –          : A. Rasmussen
1992 og 1996: Ingen i vejviser
f. 2002 – e. 2012: Inge Annelise Hansen og Leif Laurits Hansen
2016 –           : H. Jensen of A. Kanstrup